• isaak911

    No i zostałem zachęcony do zakupu 😀